Geluidsoverlast

Share on facebook
Delen
Share on twitter
Delen
Share on linkedin
Delen
Share on whatsapp
Delen
Share on email
Delen

Weten wat je kunt doen tegen geluidsoverlast?

Geluidsoverlast is hinderlijk en waarschijnlijk wil je weten wat je er tegen kan doen. In dit artikel lees je wat wordt gezien als geluidsoverlast, wat de risico’s er van zijn en wat je er tegen kunt doen.

Wat is geluidsoverlast?

Geluidsoverlast, of geluidshinder, is het op een hinderlijke manier waarnemen van geluiden in het gehoor. Wanneer geluid hinderlijk is, spreken we van ‘lawaai’. Wanneer er geluidsoverlast optreedt, dan wil dat zeggen dat de normale leefomgeving van een persoon wordt verstoord. Wat je hier tegen kan doen is moeilijk te zeggen.

Geluidsoverlast is namelijk moeilijk meetbaar, relatief en  subjectief. Dat wil zeggen dat niet iedereen een geluidsniveau wat door iets of iemand anders wordt geproduceerd als lawaai wordt ervaren.

Een ander voorbeeld is de muziek op festivals. De ene persoon zal deze muziek als prettig ervaren omdat het zijn of haar smaak is. Een andere/oudere generatie zal de muziek niet kunnen waarderen. 

Wat zijn de risico’s van geluidsoverlast?

  • – Als gevolg van stress en slapeloosheid, kan gezondheidsschade ontstaan;
  • – Vormen van permanente gehoorschade zoals tinnitus en/of hyperacusis;
  • – Abnormale arbeidsomstandigheden;
  • – Aangetaste leefomgeving.

Hoe kun je geluidsoverlast voorkomen?

Het hangt af van de situatie waarin geluidsoverlast zich voordoet. Probeer geluidsoverlast altijd bij de bron aan te pakken (demp muziek, maak afspraken over wanneer je geluid/lawaai mag maken). Als dat niet lukt, probeer dan maatregelen te treffen tussen de bron en de ontvanger van geluidsoverlast (geluidsscherm/wal, betere isolatie). De laatste stap is maatregelen te treffen aan de kant van de ontvanger (hanteer geluidsnormeringseisen, isolatie).